Przepis wykonawczy - Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju


Organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę