Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Obrazek dla: Wkrocz na rynek pracy z POWER-em
Wkrocz na rynek pracy z POWER-em

„Wkrocz na rynek pracy z POWER-em" – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata...

Obrazek dla: Na stażu i w pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+
Na stażu i w pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+

Informacja dotycząca projektu obecnie realizowanego przez PUP w Jastrzębiu-Zdroju współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy,...

Obrazek dla: Bliżej pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+
Bliżej pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+

Informacja dotycząca projektu obecnie realizowanego przez PUP w Jastrzębiu-Zdroju współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy,...

Obrazek dla: Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju
Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju

Informacja dotycząca projektu obecnie realizowanego przez PUP w Jastrzębiu-Zdroju współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy,...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę