Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Obrazek dla: BLIŻEJ PRACY - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+
BLIŻEJ PRACY - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy Działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia...

Obrazek dla: WKROCZ NA RYNEK PRACY Z POWER-EM
WKROCZ NA RYNEK PRACY Z POWER-EM

Oś priorytetowa:  I Rynek pracy otwarty dla Wszystkich Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe ...

Obrazek dla: NA STAŻU I W PRACY - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+
NA STAŻU I W PRACY - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie:  7.1.3. Poprawa zdolności do...

Obrazek dla: AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+ ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU (IV)
AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+ ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU (IV)

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy Działanie: 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia  Okres...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę