Urząd - Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju


Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Wrocławska 2
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Telefon +48 32 35 66 299
Faks +48 32 47 14 123

e-mail sekretariat@pupjastrzebie.pl
ePUAP: /PUPJastrzebie/SkrytkaESP
BIP http://pup.jastrzebiezdroj.ibip.pl/public/
NIP 633-11-30-969
REGON 276718858

Numer rachunku bankowego
38 8470 0001 2001 0000 2424 0036
 

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 - 16:00
Piątek 7:00- 14:00

Godziny przyjmowania interesantów:
Poniedziałek - Środa 7:30 – 14:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
 
Numer rachunku bankowego dotyczącego wpłat z tytułu zatrudnienia cudzoziemców
 
Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Wrocławska 2
44-335 Jastrzębie-Zdrój
38 8470 0001 2001 0000 2424 0036
 
Korespondencja z Urzędem
Uprzejmie informujemy, że PUP Jastrzębie-Zdrój udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Znajdź nas na FB

 

Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę