Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju


Rynek pracy

Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 33.027,12 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2021r.
Stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: Wkrocz na rynek pracy z POWER-em
Wkrocz na rynek pracy z POWER-em

„Wkrocz na rynek pracy z POWER-em" – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata...

Obrazek dla: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jastrzębie-Zdrój (V)
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jastrzębie-Zdrój (V)

     AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE JASTRZĘBIE-ZDRÓJ (V) – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi...

Obrazek dla: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jastrzębie-Zdrój (IV)
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jastrzębie-Zdrój (IV)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na...

Obrazek dla: Na stażu i w pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+
Na stażu i w pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+

Informacja dotycząca projektu obecnie realizowanego przez PUP w Jastrzębiu-Zdroju współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy,...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę