Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju


Rynek pracy

Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec września 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju
Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju   Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego...

Obrazek dla: Punkt doradztwa dla młodzieży - YOLO Young on board Labour Office
Punkt doradztwa dla młodzieży - YOLO "Young on board" Labour Office

Projekt pilotażowy YOLO "Young on board" Labour Office finansowany w ramach naboru Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków rezerwy Funduszu Pracy na lata 2023-2024

Obrazek dla: AKTYWIZACJA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU
AKTYWIZACJA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla...

"Wsparcie cudzoziemców przez PSZ województwa śląskiego"

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju realizuje Projekt „ Wsparcie cudzoziemców przez PSZ województwa śląskiego" Projekt został wybrany do dofinansowania w konkursie...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę