Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju


Rynek pracy

Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
"Wsparcie cudzoziemców przez PSZ województwa śląskiego"

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju realizuje Projekt „ Wsparcie cudzoziemców przez PSZ województwa śląskiego" Projekt został wybrany do dofinansowania w konkursie...

Obrazek dla: BLIŻEJ PRACY - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+
BLIŻEJ PRACY - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy Działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia...

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE JASTRZĘBIE-ZDRÓJ (IV)

Oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie: 1.1.1...

Obrazek dla: WKROCZ NA RYNEK PRACY Z POWER-EM
WKROCZ NA RYNEK PRACY Z POWER-EM

Oś priorytetowa:  I Rynek pracy otwarty dla Wszystkich Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę