Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju


Projekty realizowane

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+ ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU (IV)

Informacja dotycząca projektu obecnie realizowanego przez PUP w Jastrzębiu-Zdroju współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy,...

Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju

Informacja dotycząca projektu obecnie realizowanego przez PUP w Jastrzębiu-Zdroju współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy,...

Bliżej pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+

Informacja dotycząca projektu obecnie realizowanego przez PUP w Jastrzębiu-Zdroju współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy,...

Na stażu i w pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+

Informacja dotycząca projektu obecnie realizowanego przez PUP w Jastrzębiu-Zdroju współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy,...

Na rzecz pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+

„Na rzecz pracy – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+" – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jastrzębie-Zdrój (IV)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jastrzębie-Zdrój (V)

     AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE JASTRZĘBIE-ZDRÓJ (V) – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi...

Wkrocz na rynek pracy z POWER-em

„Wkrocz na rynek pracy z POWER-em" – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata...

Projekty zrealizowane/zakończone

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE JASTRZĘBIE-ZDRÓJ (I)

Informacja dotycząca zakończenia realizacji projektu AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE JASTRZĘBIE-ZDRÓJ (I) współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe,...

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE JASTRZĘBIE-ZDRÓJ (II)

Informacja dotycząca zakończenia realizacji projektu AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE JASTRZĘBIE-ZDRÓJ (II) współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe,...

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE JASTRZĘBIE-ZDRÓJ (III)

Informacja dotycząca zakończenia realizacji projektu AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE JASTRZĘBIE-ZDRÓJ (III) współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+ ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU (I)

Informacja dotycząca zakończenia realizacji projektu AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+ ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU (I) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i...

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+ ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU (II)

Informacja dotycząca zakończenia realizacji projektu AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+ ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU (II) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i...

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+ ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU (III)

Informacja dotycząca zakończenia realizacji projektu AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+ ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU (I) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i...

Informacja dla uczestników projektów RPO dotycząca administratora ich danych osobowych przetwarzanych w ramach projektów

Informacja o administratorze danych osobowych uczestników projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb...

Praktyka i praca - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+

Projekt zakończony Praktyka i praca – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+ – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i...

Projekt realizowany w ramach programu PHARE SSG 2002 RZL „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży”

Projekty zakończone, realizowane w ramach programu PHARE SSG 2002 RZL „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży”

Projekty zakończone, współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny, realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Krótkie podsumowanie projektów realizowanych przez PUP w Jastrzębiu-Zdroju współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny, realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Projekty zakończone współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Krótkie opisy zakończonych projektów współfinansowanych ze środkó Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez PUP w Jastrzębiu-Zdroju w perspektywie finansowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Programy aktywizacyjne

Zrealizowane programy finansowane z Funduszu Pracy

Syntetyczna informacja na temat programów rynku pracy realizowanych przez PUP w Jastrzębiu-Zdroju ze środków Funduszu Pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę