Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju


Projekty realizowane

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+ ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU (IV)

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy Działanie: 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia  Okres...

NA STAŻU I W PRACY - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie:  7.1.3. Poprawa zdolności do...

NA RZECZ PRACY-AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH 30+

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia...

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE JASTRZĘBIE-ZDRÓJ (V)

Oś priorytetowa:  I osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe ...

WKROCZ NA RYNEK PRACY Z POWER-EM

Oś priorytetowa:  I Rynek pracy otwarty dla Wszystkich Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe ...

"Wsparcie cudzoziemców przez PSZ województwa śląskiego"

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju realizuje Projekt „ Wsparcie cudzoziemców przez PSZ województwa śląskiego" Projekt został wybrany do dofinansowania w konkursie...

Projekty zrealizowane/zakończone

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE JASTRZĘBIE-ZDRÓJ (I)

Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie: 1.1.1 Wsparcie z...

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE JASTRZĘBIE-ZDRÓJ (II)

Oś priorytetowa:  I Osoby młode na rynku pracy Działanie:  1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie:  1.1.1 Wsparcie z...

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE JASTRZĘBIE-ZDRÓJ (III)

  Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie: 1.1.1 Wsparcie z...

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+ ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU (I)

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy Działanie: Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia ...

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+ ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU (II)

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy Działanie: Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia ...

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+ ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU (III)

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy Działanie: Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia ...

PRAKTYKA I PRACA - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób...

BLIŻEJ PRACY - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy Działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia...

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE JASTRZĘBIE-ZDRÓJ (IV)

Oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie: 1.1.1...

AKTYWNI ZAWODOWO ODNOWIENI SPOŁECZNIE W RAMACH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI JASTRZĘBIA-ZDROJU

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy Działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie : 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę